Interior Designer / มัณฑนากร

C.E.O.ENGINEERING CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ปวส-ปริญญาตรี ช่างเขียนแบบหรืออื่นๆ
  • ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล
  • มีความรู้ด้าน cad cam CNC จะพิจารณาพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ยูนิฟอร์มฟรี
  • โบนัสประจำปี
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ยูนิฟอร์มฟรี
  • โบนัสประจำปี
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล