Interior Designer / มัณฑนากร

C.E.O.ENGINEERING CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ปวส-ปริญญาตรี ช่างเขียนแบบหรืออื่นๆ
  • ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล
  • มีความรู้ด้าน cad cam CNC จะพิจารณาพิเศษ

23-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล