ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s โลโก้ของ

  Interior Designer - IKEA Bang Yai

  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)
  บางใหญ่
  • Knowledge in home furnishing and presentation
  • Create a showroom, living situation & price level
  • Understand interior design and furnishing trends
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)