ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s โลโก้ของ

  Graphic Communication Specialist (IKEA Bangna)

  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)
  บางพลี
  • experience in graphic communication design
  • proficiency in using design software
  • Good Communication in English
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s โลโก้ของ

  Visual Merchandiser (IKEA Bangna)

  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)
  บางพลี
  • 2 years working experience as visual merchandiser
  • deep passion and understanding of home furnishing
  • working in a fast-paced retail environment
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s โลโก้ของ

  Interior Designer (IKEA Bangna)

  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)
  บางพลี
  • An education in interior design or architecture
  • Good communication in English
  • A deep passion of home furnishing
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)