• อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ออกแบบกราฟฟิคในสื่อประเภทต่าง ๆ 2 ปีขึ้นไป
  • ใช้งานโปรแกรม Illustration , Photoshop , Flash

13-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่