• Risk Management
  • Semiconducter Class Property Risk
  • FM - Factory mutual property risk standard

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง , วุฒิ.ปวส ขึ้นไป
  • อายุ 25 - 35 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล