ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  31-40 จาก 40 ตำแหน่งงาน
  The Bangkok Residence 88 Co., Ltd.'s banner
  The Bangkok Residence 88 Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
  • กฎหมาย
  Sena Development Public Company Limited's banner
  Sena Development Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • อสังหาริมทรัพย์
  • Condo
  • Marketing
  Asset World Corp Public Company Limited's logo

  PROJECT MANAGEMENT OFFICE MANAGER

  Asset World Corp Public Company Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • Responsible projects align with business objective
  • Implement own projects
  • Work Anywhere
  Tesco Lotus's banner
  Tesco Lotus's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • 8 years experience in Project Manager
  • Experience with signage in construction project
  • Participating in tender process i.e. design
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 55K - 90K /เดือน
  • บริหารงานก่อสร้างบ้านแนวราบ Pre cast - Tunnelform
  • รับหลายอัตรา
  • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
  ก่อนหน้า