ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 138 ตำแหน่งงาน
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ระดับดีมาก
  • ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการตลาดอสังหา
  • ทักษะการวิเคราะห์และวางแผน
  Areeya Property Public Company Limited's banner
  Areeya Property Public Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • Verify contract of construction
  • Cost controlling and process of construction
  • Property management is preferable
  LLPM CO., LTD.'s banner
  LLPM CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • 3-5 years of work experience in the real estate
  • Experience & understanding of housing developments
  • Excellent negotiation and personable skills.
  Urban Property Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ผ่านงานการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก่อน
  • มีประสบการณ์การตลาดแนวราบ บ้าน-ทาวน์โฮมมาก่อน
  • สามารถเดินทางไปได้ทุกโครงการ
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ให้ข้อมูลสนับสนุนการตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
  • ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ และโครงการใหม่
  ถัด ไป