ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Mahidol University's logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • ศึกษาข้อมูลภาพรวมตลาด ความเป็นไปได้โครงการต่างๆ
  • จัดทำและดูแลฐานข้อมูลการใช้อสังหาริมทรัพย์
  • บริหารพื้นที่ บริหารสัญญาใช้พื้นที่