ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 105 ตำแหน่งงาน
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ระดับดีมาก
  • ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการตลาดอสังหา
  • ทักษะการวิเคราะห์และวางแผน
  SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  จตุจักร
  • Challenging opportunity
  • Good compensation and benefits
  • Commute by Bus, BTS, MRT, Car
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ให้ข้อมูลสนับสนุนการตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
  • ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ และโครงการใหม่
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s banner
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาดหรืออสังหาริมทรัพย์
  • เคยผ่านงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์มาโดยตรง
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  ถัด ไป