ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 154 ตำแหน่งงาน
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ระดับดีมาก
  • ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการตลาดอสังหา
  • ทักษะการวิเคราะห์และวางแผน
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ให้ข้อมูลสนับสนุนการตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
  • ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ และโครงการใหม่
  JUZMATCH CO., LTD.'s banner
  JUZMATCH CO., LTD.'s logo
  พระโขนงTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • Competitive Salary and Incentive Scheme
  • Flexible Working Hour
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • มีทักษะในการใช้ BIM, ArchiCAD, AutoCAD, 3Dmax
  • มีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์(โครงการแนวราบ)
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • พัฒนาและแนะนำการใช้ BIM ในองค์กร
  • กำกับดูแลให้การออกแบบเป็นไปตามconcept
  • มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรม BIM หรือ Revit อย่างดี
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • บริหารจัดการกิจกรรมการตลาดโครงการบ้านจัดสรร
  • บริหารและพัฒนาทีมงานการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • โอกาสการเติบโตในสายงานการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  Siamese Asset Public Company Limited's banner
  Siamese Asset Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ทักษะในการบริหารและนำทีม
  • การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
  • ทักษะการเจรจาต่อรอง
  ถัด ไป