ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 5 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 5 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน

  Marketing online

  Apus Development Co., Ltd.
  ชลบุรีTHB 16K - 25K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • เขียน content ได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก
  • สามารถออกแบบ ตกแต่ง ตัดต่อภาพได้

  ธุรการ Marketing

  Apus Development Co., Ltd.
  ชลบุรีTHB 16K - 25K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆ ทางการตลาดได้
  • สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ได้ดี
  • รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี,
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)