• จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
  • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชายอายุ 18 - 35 ปี (ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล