• จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพผิวดี
  • มีใจรักงานบริการและงานขาย

14-Dec-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพผิวดี
  • มีใจรักงานบริการและงานขาย

14-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่