• มีความรู้เกี่ยวกับงาน QA/QC เป็นอย่างดี
  • สามารถวางแผนการทำงาน QA/QC ได้ดี
  • สามารถบริหารจัดการงาน QA/QC ได้ดี

19-Jul-18

 

Applied
  • มีความรู้ด้าน Warehouse และ Logistics เป็นอย่างดี
  • วางแผนการทำงานด้าน Warehouse และ Logistics ได้ดี
  • บริหารจัดการงานด้าน Warehouse และ Logistics ได้ดี

19-Jul-18

 

Applied
  • ไม่มีปัญหาสุขภาพที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
  • มีประสบการณ์ด้านการนวดสปา มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • รักงานบริการ

19-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่