ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Kelly Services's banner
  Kelly Services's logo
  บางพลี
  • Thai, Male/Female , Age 40-45 years
  • 5+years’ experience in OEM Sales & Marketing, FMCG
  • Business Communicate in English *TOEIC 650
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)