• รักงานบริการ
  • ทำงานวันละ 5 ชั่วโมง
  • ต้อนรับลูกค้า ประสานงาน ตอบคำถามเบื้องต้น

18-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่