• ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานด้านบริการ

16-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

16-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

16-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล