• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ออกแบบสามารถใช้Program Adobe Photoshop
  • สามาถวางแผนในการทำงาน จัดการบริหารทีมงานได้

13-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่