ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  FazWaz (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  FazWaz (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • Proficiency in design software
  • A strong portfolio showcasing the skills
  • Basic communication in English