ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  CENTRAL GROUP's Bænnexr̒ k̄hxng
  CENTRAL GROUP's โลโก้ของ

  Packaging Design

  CENTRAL GROUP
  ปทุมวัน
  • Graphic Designer
  • กราฟฟิก
  • บรรจุภัณฑ์

  Quality Controller (Artwork)

  Southern Graphic Systems Singapore P/L
  กรุงเทพมหานคร
  • Checking of digital artwork file
  • experience in quality control or copy checking
  • experience in graphic design/ printing industry
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Media agency background required
  • Office location: Laksi
  • Join company at a time of growth
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Design artworks for marketing activities
  • Manage & optimize social media accounts
  • Creative portfolio required
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)