Strategic Marketing

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
 • สวัสดิการประกันกลุ่ม ค่าทันตกรรม
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด และสื่อสารการตลาด

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Communication

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรีด้านสื่อสารการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1ปี ทางด้าน การสื่อสารการตลาด
 • ความรู้พื้นฐาน การสื่อสารการตลาด และการโฆษณา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English
 • Having Experience in International Company(MNC)
 • Be able to work on Saturday twice a month

22-Sep-17

 

Applied

Digital Marketing Executive

Asset World Company Limited

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • คิดกลยุทธ์ และวางแผนSocial Media & Online
 • Search Engineตามกลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างกิจกรรมสื่อสารใน Social Media

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานขายและการตลาด
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

19-Sep-17

THB13k - 30k /เดือน

Applied
 • การวางแผนสื่อ สื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์
 • บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • การประสานงาน การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

18-Sep-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล