Online Marketing Strategist

ASIA PRODUCE AND DEVELOPMENT CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

16-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการตลาดและลูกทีม
 • ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

16-Aug-17

 

Applied

Sales & Marketing Executive

Pakfood Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelors or higher degree in Business
 • Thai nationality, male or female
 • Proactive, energetic and self-motivated

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีการตลาด, การบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาด , การขาย
 • มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ รักองค์กร

14-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
 • วางแผนและบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคม
 • วางแผนและบริหารงานบริหารสัมพันธ์ลูกค้า

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล