ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Srinanaporn Marketing PLC.'s banner
  Srinanaporn Marketing PLC.'s logo

  Brand Manager

  Srinanaporn Marketing PLC.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • At least 3 years of experience in brand management
  • At least 3 years of experience in FMCG industry.
  • Have negotiation skills
  ปริมณฑล-สมุทรสาครมากกว่า THB 120K /เดือน