ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Zeer Property Public Company Limited's banner
  Zeer Property Public Company Limited's logo
  ลำลูกกา
  • ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Me
  • รู้จักและสามารถใช้ Tools ต่างๆ ของสื่อออนไน์ได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,lllustrator ได้
  Rangsit Plaza Co., Ltd.'s banner
  Rangsit Plaza Co., Ltd.'s logo
  ธัญบุรี
  • Create Content to Support Social Media
  • Artwork (ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว)
  • ดูแล FB, IG, TW, TK