ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 40 ตำแหน่งงาน
  SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.'s banner
  SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.'s logo
  Bangkapi
  • มีความรู้ด้านการตลาด
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • Overall marketing activities of brands.
  • Analy sale report and create marketing plan
  • Has experience in managing the team
  ถัด ไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)