ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 83 ตำแหน่งงาน
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  คลองสาน
  • Plan and Execute Paid Social Media
  • Analyze and Summarize Media Performance
  • Sourcing Media and Influencers
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ด้าน E-payment
  • พัฒนากลยุทธ์สังคมไร้เงินสด
  • สร้างแผนเชิงกลยุทธ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ
  Bangmod Hospital Co., Ltd.'s banner
  Bangmod Hospital Co., Ltd.'s logo
  จอมทอง
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง
  • ประเมินและวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศและลูกค้าเป้าหมาย
  • พัฒนาสื่่อและการสื่อสารทางการตลาดต่างประเทศ
  ถัด ไป