ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 36 ตำแหน่งงาน
  Cornerstone Global Partners Pte Ltd - Thailand's banner
  Cornerstone Global Partners Pte Ltd - Thailand's logo
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Variable Bonus 2-4 months
  • Career opportunity in International Company
  • Senior role work with decision maker
  กรุงเทพมหานคร
  • Self motivation and focus on meeting targets
  • Demonstrating willingness to seek new knowledge
  • Achievement of tour volume requirements
  Inno-Cons (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Inno-Cons (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์ในงานขายกลุ่มลูกค้า Modern Trade
  • ผลตอบแทน เงินเดือนดี
  • ค่าเสื่อม/สึกหรอรถ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และอื่นๆ
  ถัด ไป