• แสวงหาภาพยนตร์ทางเลือก
 • ผู้จัดการแผนกสรรหาภาพยนตร์ทางเลือก
 • Alternative Content , Alternative Cinema

9 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Alternative Content Officer
 • เจ้าหน้าที่สรรหาภาพยนตร์ทางเลือก
 • Alternative Content , Alternative Cinema

9 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • เข้าใจในระบบการทำงานของสื่อ โฆษณา Social media

9 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic
 • Planning, Execution
 • Content, Graphic

9 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณาสิงพิมพ์ หรือเว็บไซต์
 • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรองกับลูกค้า
 • มีความกระตือรือร้น และสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

9 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Organizecampaigns & develop marketing strategies
 • Conduct market research & analyze consumer rating
 • Prepare and deliver promotional presentations

9 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Agency, Digital, Client Service
 • Account Director
 • Digital Account service

9 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 33-44 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด ,โฆษณา ,นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

9 นาทีที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน

Applied
 • 7+ yrs in Digital Marketing Strategy
 • Exp as Account Manager from Advertising Agency
 • Exp working from Top Agency is preferred

9 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Digital Marketing,E-commerce
 • 5 years’experience in Digital Marketing,E-commerce
 • Demonstrated strategic, analytical,result oriented

9 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Develop corporate brand communication plan
 • Develop plan in enhancing our brand value proposit
 • Social Crisis management

9 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years in Event Marketing or Organizer field
 • Marketing Communication Plan 2 years experiences
 • Corporate Communication/Internal Communication

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong leadership
 • Experience in Exhibition Business
 • Good analytical thinking in problem solving

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดหาลูกค้าใหม่ ติดต่อประสานงาน Account Executive
 • ติดตามความพึงพอใจ เจรจาต่อรอง รักงานการตลาด
 • ลูกค้าสัมพันธ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop digital marketing strategy
 • Maintain social media platforms
 • Manage online brand and product campaigns

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 160k /เดือน

Applied

Content Editor

C A M G (Thailand) Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • Creative Content สำหรับสื่อ Online
 • Creative Content เนื้อหาการสื่อสาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Track market trends, competitor offerings
 • Product analysis by channel
 • pdate a pricing situation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Brand Manager

PP Mode Co., Ltd.

จตุจักร

 • Bachelor degree or higher in marketing
 • Minimum 3 year experiences in managerial
 • Good command of speaking and writing English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Drive brand growth target
 • Promote sustainable long-term brand equity
 • To develop and manage marketing plan and etc

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำการตลาด Online อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ทักษะความรู้สื่อ Social และสามารถเขียน Content ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent communication both Thai & English
 • Strong Digital Knowledge, Experience in Ad Agency
 • Well-organized,Strong presentation and team player

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years in area of health and wellbeing programs
 • Knowledge of marketing, loyalty, data management
 • Develop content to engage insurance wellness user

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing tools
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-year experiences of marketing, banking business
 • Coordinate with finance and procurement team
 • Event & activities planning and organize

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing Communication both internal and external
 • Experience with supplement product
 • Good connection with PR and social media agency

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing, Communication
 • Public relation
 • Corporate sustainibility

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7+ yrs in B2B channel marketing
 • 3+yrs in Marketing Managerial Level
 • Exp from FMCG Business/ Strong command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years Pay-Per-Click (PPC) SEM and/or SEO
 • Google AdWords and other real time bidding platfor
 • Good communication in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Advertising, Marketing
 • Create and update Instagram Ads, Facebook
 • Able to work under pressure and flexible time.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Good interpersonal and well organized

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Retail Banking

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Communication
 • Marketing online
 • Communication

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Degree or Master Degree in Business Admin
 • 5 years experience in brand marketing management
 • Thai Nationality Only

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years working experience
 • Salary negotiable
 • Able to start right away

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์,
 • ใช้ proAdobe CS6, including Illustrator, InDesign
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ 2 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CRM & Partnership
 • Marketing Communication
 • Marketing Planing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Digital Marketing Officer

GONNAWIN CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • ใช้งานโปรแกรม After effect (Ae), Photoshop (PS)
 • ใช้ Appication การแต่งรูปได้คล่อง เช่น Snapseed
 • 15,000 – 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Customer Marketing

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Advancing Trade Marketing and Channel Strategies
 • Strengthening Consumer Promotion Strategies
 • Initiate Marketing Strategy for New Product Intro

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degrees Information Technology (IT)
 • Good English communication
 • TOEIC test score 405 Up requirement

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดการภาพรวม Content Marketing หลากหลายธุรกิจ
 • โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีอิสระทางความคิด ทำงานเป็นทีม เวลางานยืดหยุ่น

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied

Marketing Officer

Appman Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • Bachelor's degree in marketing
 • Experience with marketing software
 • Copywriting , graphic digital experience is a plus

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to lead In-store Visibility design and development
 • Retail Space Planning and the Customer Collaborate
 • Facilitates communication & negotiation with other

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • communications, journalism, marketing
 • able to work with and manage external suppliers
 • Fluent in English and Thai

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5-10 year's experience in related products
 • Create marketing activity to push up sales growth
 • Knowledge in B2B and B2C Market

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing / PR / CRM
 • Customer Survice
 • Digital Marketing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
 • Marketing
 • PR Marketing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

DIGITAL MARKETING

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s or Master’s degree in marketing
 • At least 3 Years of working experience
 • Knowledge of graphic software

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Communication
 • Content
 • Public Relation

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

E- Commerce Executive/Manager

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • 5 years’ experience in eCommerce or market place
 • Experince in FMCG, retailing or consumer product

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied