ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 67 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์รถเรียกเงิน
  • สนับสนุนการขาย และดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
  • บริหารความสัมพันธ์คู่ค้าและพัฒนาช่องทางการขาย
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  พญาไท
  • มีประสบการณ์พิจารณาเครดิต 5ปีข้ึนไป
  • วิเคราะห์เครดิตลูกค้าผู้ประกอบการ SME
  • ทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเครดิต
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย 4 ปีขึ้นไป
  • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • วางแผนการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME รายย่อย
  • ขยายและรักษาการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าเป้าหมาย
  • บริหารจัดการการปฏิบัติงานของตนเองให้ดำเนินไปตามแผน
  HU & MAR Consulting (Thailand) Ltd.'s banner
  HU & MAR Consulting (Thailand) Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • Degree in related fields plus a higher degree
  • 10+ years working experience in Banking Operation
  • Must have good command in English
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ประสบการณ์ RM จากสถาบันการเงิน อย่างน้อย 5 ปี
  • วิเคราะห์ธุรกิจและวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าได้
  • สามารถสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดี
  Bank of Ayudhya Public Company Limited's banner
  Bank of Ayudhya Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • Bachelor’s Degree major in Economics or Financial
  • Good spoken and written in English
  • At least 1 year experiences in Loan area
  KB J Capital Co., Ltd.'s banner
  KB J Capital Co., Ltd.'s logo
  ดินแดง
  • Treasury management, Bank Loan, Debenture Cashflow
  • 10 years’ experience in Treasury
  • IPO experienced is a plus.
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ประสบการณ์ RM หรือ RM Hunter โดยตรง
  • วิเคราะห์ธุรกิจและวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าได้
  • มีความสามารถในการวางแผนการทำงาน แก้ไขปัญหาได้ดี
  TMBThanachart Bank Public Company Limited's banner
  จตุจักร
  • Responsible for gathering and analysis business.
  • Work with IT to optimize the use of existing.
  • Project Mgr, Business Analysis, System Analysis.
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • จัดหาและเพิ่มจำนวนสมาชิกสินเชื่อบุคคล
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
  • สร้างช่องทางขายใหม่
  Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch's banner
  Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch's logo
  สาทร
  • At least 5 years in Commercial Bank / Foreign Bank
  • Prepare payment order/Instruction of Bahtnet/Swift
  • Good command in English
  Bank of Ayudhya Public Company Limited's banner
  Bank of Ayudhya Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • Product line under consumer unsecured loan group
  • Personal Loan Product
  • Marketing Product management
  ถัด ไป