• Male or Female with age 22 years old up
  • 1 years up experience in Leasing Machine, Truck
  • can drive with valid license and own car

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25– 35 ปี
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ
  • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล