• นำเสนอให้คำแนะนำและปิดการขาย
  • มีบัตรนายหน้าประกันชีวิต หรือนายหน้าวินาศภัย
  • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านการขายสินเชื่อ

07-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่