• Bachelor’s Degree or higher in Business, Finance
  • At least 2 years’ experience in Leasing, Credit
  • Good command in English

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ
  • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล