• ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี TOEIC 600
  • ทำงานด้านสนามบินมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ รักงานบริการ

20-Sep-17

 

Applied
  • ประสบการร์ 5 – 10 ปี ด้านท่าอากาศยาน/สายการบิน
  • TOEIC650
  • มีทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการ

19-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล