• Male or Female Age 24 – 35 years old
  • Doctor degree of Veterinary Medicine
  • Working experiences or academic research

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สัตวแพทย์ประจำฟาร์มเลี้ยงไก่
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ตรง
  • มีใบอนุญาติควบคุมฟาร์ม

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล