• ดูแลรับผิดชอบงานฟาร์มร่วมกับผู้จัดการฟาร์ม
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สัตวศาสตร์,สัตวบาล
  • มีความรู้/ประสบการณ์ ด้านการควบคุม ฟาร์มเป็ด

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล