• ดูแลนักเรียนช่วยครูประจำชั้น
  • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย การดูแลเด็ก
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

10-Dec-18

 

Applied
  • ดูแลและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

10-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่