• ดูแลและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Sep-18

 

Applied
  • ดูแลนักเรียนช่วยครูประจำชั้น
  • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย การดูแลเด็ก
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Sep-18

 

Applied
  • ครูสอนภาษาไทย
  • ครูสอนภาษาต่างชาติ
  • ์Native English speaker

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่