ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Wall Street English's Bænnexr̒ k̄hxng
  Wall Street English's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Good English environment
  • Monthly target-based bonus (Full-time)
  • Training and career development
  TDCX Thailand's Bænnexr̒ k̄hxng
  TDCX Thailand's โลโก้ของ

  Operations Trainer

  TDCX Thailand
  บางรัก
  • Develop effective induction programs
  • Good knowledge of Quality/Process Improvement
  • Training experience
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)