ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Concordian International School (CIS)/โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน's Bænnexr̒ k̄hxng
  Concordian International School (CIS)/โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน's โลโก้ของ

  ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

  Concordian International School (CIS)/โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
  บางพลี
  • เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป
  • คณะคุรุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา / ศิลปศาสตร์
  • มีจรรยาบรรณ และรักในวิชาชีพครู
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)