• เขียนโปรแกรม ภาษา VB , C# , Java สร้างฐานข้อมูล
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์

13-Jul-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์
  • สามารถขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jul-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • เงินเดือนจะพิจารณาตามประสบการณ์
  • สามารถขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่