• HR Manufacturing Recruitment
  • Able to travel within Central of Thailand
  • 80-120K plus Car

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล