ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Hortigenetics Research (S.E. Asia) Limited's banner
  Hortigenetics Research (S.E. Asia) Limited's logo

  Senior HR Generalist

  Hortigenetics Research (S.E. Asia) Limited
  เชียงใหม่
  • Senior HR Generalist
  • Experience in HRM/HRD
  • Mult-inational envivorment, International culture