• วางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา การคัดเลือก
  • วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่