• Male or female, aged 30 - 40 years old.
  • Degree in Human Resources
  • Good interpersonal and communication skills.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล,การจัดการ
  • มีประสบการณ์การด้านงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
  • สรรหาบุคลากร จัดทำบันทึกเวลาการทำงาน
  • ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน
  • หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล