ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 72 ตำแหน่งงาน
  RS Group's banner
  RS Group's logo
  จตุจักร
  • บริหารจัดการอัตรากำลังพลให้เป็นไปตามแผนงาน
  • สรรหา คัดเลือก บุคลากร ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • กำหนดเกณฑ์ประเมินผลงาน, เงินเดือน, การปรับประจำปี
  SHEEP GADGET COMPANY LIMITED's banner
  SHEEP GADGET COMPANY LIMITED's logo
  จตุจักร
  • 1-3 years of experience in Recruitment and/or Trai
  • High Passion for Human Resources and Developing Pe
  • Always curious and hungry to learn
  ถัด ไป