• การคัดเลือก: นัดสัมภาษณ์ แจ้งกรรมการผู้สัมภาษณ์
  • วุฒิ ปวส การจัดการทั่วไป, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

18-Jun-18

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • ดูแลและจัดทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่