• ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
  • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

14-Dec-18

 

Applied
  • จบปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ Ms Office พื้นฐานได้
  • มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ ทัศนคติที่ดี

11-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่