• วุฒิการศึกษา: ปวส - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word
  • มีประสบการในการทำงานในสายงาน 1-2 ปี

18-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่