• มีความรู้ ความเข้าใจระบบงานบุคคล
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
  • วางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของงาน

15-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่