• ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
  • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

22-Sep-18

 

Applied
  • Bachelor's Degree in any fields
  • 5 years experience in HR functions
  • Working days: Mon to Sat (8.00 - 17.00)

20-Sep-18

 

Applied
  • ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
  • พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

18-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่