• 5 years’ personnel and HR administration
 • Able to communicate and negotiate skillfully
 • Strong organizational, interpersonal

23-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบุคคลมากกว่า 1 ปี
 • ขับรถยนต์ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-18

 

Applied
 • human resource
 • recruitment and management
 • สามารถทำงานที่กระบี่ได้

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาพนักงานตามอัตรากำลังพล
 • สร้าง Organization chart ให้อัพเดตเป็นปัจจุบัน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบุคคลมากกว่า 1 ปี
 • ขับรถยนต์ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล