• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โปรแกรม pay roll จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-18

 

Applied
 • บันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน
 • จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

21-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีภาวะผู้นำ/การวางแผน/การแก้ไขปัญหาเฉพ่ะหน้า
 • มีประสบการณ์ระดับผู้บังคับบัญชาในงานบริหารบุคคล

20-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน/พรบ งานประกันสังคม
 • มีความเสียสละ รับผิดชอบ, มนุษยสัมพันธ์ดี

19-Mar-18

 

Applied
 • อายุงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เงินเดือน 20,000 บาท หรือตามประสบการณ์

17-Mar-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบสรรหาบุคลากร ตามโครงสร้างของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

13-Mar-18

 

Applied

Admin

Chiangmai C.D. Supply Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • รับออเดอร์การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

13-Mar-18

 

Applied
 • รับผิดชอบสรรหาบุคลากร ตามโครงสร้างของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

13-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารจัดการ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้

13-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล