• เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Recruitment Officer

M MOTOR CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปี ขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ชุดยูนิฟร์อมพนักงาน

24-Sep-17

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • degree in Business Administration, Humanity
 • 3 years’ experience in Human Resources
 • Basic knowledge of Thai Labor Laws, Labor

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

20-Sep-17

 

Applied
 • Handle on boarding program
 • Bachelor degree in human resources
 • At least 3-5 years in on boarding resignation

20-Sep-17

 

Applied
 • Background in on boarding program
 • Bachelor degree in IO, HR, Business
 • 2-3 years of experience in manufacturing

20-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล