• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเ

22-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ ครุศาสตร์
 • ดำเนินการสรรหาพนักงานของบริษัทฯ
 • ติดต่อผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in a related field
 • 3 years of working experience in full HR functions
 • Strong knowledge of Thai Labor Laws

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources
 • Strong computer skills
 • Excellent English competencies

21-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำข้อมูลประวัติพนักงาน
 • จัดทำสัญญาจ้างงาน ใบประเมินพนักงาน
 • จัดทำและประสานงานการฝึกอบรมของพนักงานประจำสาขา

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้างพนักงานรายวัน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในการสรรหาพนักงาน

20-Jun-18

 

Applied
 • District HR Manager
 • Recruitment for New Store & Existing Store
 • Manpower Headcount and Turnover analyze

19-Jun-18

 

Applied